sklep pneumatyczny

img

Przepustnice są swoistym rodzajem zaworu. Ich działanie porównywalne jest do działania zaworu kulowego, który pozwala na efektywne wyłączanie i włączanie przepływu. Przepustnice, jako zawory, są  stosowane najczęściej, gdyż kosztują mniej, niż inne konstrukcje zaworów, są lżejsze, dlatego potrzebują mniejszego wsparcia, zarówno przy montowaniu, jak i w późniejszym stosowaniu. Konstrukcja przepustnicy opiera się na dysku zamontowanym w środku rury, przez który przechodzi pręt, wyprowadzony następnie do siłownika po zewnętrznej stronie zaworu. Obrót siłownika powoduje przekręcenie dysku równolegle lub prostopadle do kierunku przepływu. W przeciwieństwie do zaworu kulowego, krążek zawsze umieszczony jest w strumieniu. Dlatego też przepustnice znalazły na ogół zastosowanie w sieciach, które wymagają dławienia cieczy, gazów lub zawiesin przez dłuższy czas. Istnieją różne rodzaje przepustnic, przystosowane do różnych ciśnień i różnych zastosowań. Przepustnice znane są głównie z ich zastosowań w silnikach spalinowych i lotniczych, ale znalazły także zastosowanie w sieciach wodociągowych, klimatyzacji, oraz w przemyśle do regulowania przepływu powietrza, gazów, cieczy czy pary wodnej. Regulacja taka może być przeprowadzana ręcznie albo automatycznie. Zaletą przepustnic jest to, że otwierają się znacznie szybciej w porównaniu z zaworami wieloobrotowymi i są mniejsze niż inne kurki, wobec czego idealnie nadają się do zastosowań w ograniczonej przestrzeni. Szybkość zamykania i otwierania kurka, w połączeniu ze szczelnym zamknięciem przepustnicy w całości eliminuje straty i wycieki, jakie mogłyby się pojawić przy zastosowaniu zaworów tradycyjnych. 

Top